Є безліч доступних способів навчити дитину розуміти, коли приголосні м’які, а коли – тверді. Один з найефективніших – використання карток зі складами. Ми пропонуємо вашій увазі набір карток, які дозволять вам наочно пояснити, коли якісь приголосні вимовляти.

Тверді і м’які приголосні звуки Б – В

Тверді і м'які приголосні звуки Б

Тверді і м'які приголосні звуки В

Тверді і м’які приголосні звуки Г – Д

Тверді і м'які приголосні звуки Г

Тверді і м'які приголосні звуки Д

Тверді і м’які приголосні звуки Ж – З

Тверді і м'які приголосні звуки Ж

Тверді і м'які приголосні звуки З

Тверді і м’які приголосні звуки К – Л

Тверді і м'які приголосні звуки К

Тверді і м'які приголосні звуки Л

Тверді і м’які приголосні звуки М – Н

Тверді і м'які приголосні звуки М

Тверді і м'які приголосні звуки Н

Тверді і м’які приголосні звуки П – Р

Тверді і м'які приголосні звуки П

Тверді і м'які приголосні звуки Р

Тверді і м’які приголосні звуки С – Т

Тверді і м'які приголосні звуки М

Тверді і м'які приголосні звуки Т

Тверді і м’які приголосні звуки Ф – Х

Тверді і м'які приголосні звуки Ф

Тверді і м'які приголосні звуки Х

Тверді і м’які приголосні звуки Ц – Ч

Тверді і м'які приголосні звуки Ц

Тверді і м'які приголосні звуки Ч

Тверді і м’які приголосні звуки Ш – Щ

Тверді і м'які приголосні звуки Ш

Тверді і м'які приголосні звуки Щ

Приголосні звуки поділяють на м’які та тверді. В українській мові є:

  • 10 м’яких звуків: [д’] [з’] [дз’] [л’] [н’] [р’] [с’] [т’] [ц’] [й], для їх позначення використовують знак’. Звук [й] завжди м’який.

Запам’ятати їх можна за висловом:  золотий день у серці дз
Запам’ятати їх можна за висловом:  у доні золоте серце дз й

  • 22 твердих звуків: [б][в] [г] [ґ] [д] [ж] [з] [дж] [дз] [к] [л] [м] [н] [п] [р] [с] [т] [ф] [х] [ц] [ч] [ш]

На письмі м’якість приголосних звуків позначається буквами:

  •  я, ю, є (сяйво, людина, синє).
  • і (ніс)
  • ь (лань)

При певному розміщенні у слові тверді приголосні, що не мають для себе парного м’якого приголосного звуку, можуть ставати пом’якшеними. Такими бувають 13 твердих приголосних звуків, що не мають для себе парного м’якого: [б], [п], [в], [м], [ф], [ж], [ч], [ш], [дж], [ґ], [к], [х], [г].
Для позначення пом’якшення після твердого приголосного звуку ставлять знак пом’якшення ´ (верхня похилена риска)

Букви я, ю, є, і, ь позначають м’якість попередніх при­голосних звуків. Якщо після приголосного звуку ідуть букви Я, Ю, Є, І, Ь, тоді попередній приголосний звук буде м’яким ([л’ і с]) або пом’якшеним твердим звуком: [п а п´ і р]).

Буква «знак м’якшення» (ь) разом із попередньою буквою позначає на письмі м’який приголосний звук : [д е н’].

Буква й завжди позначає м’який приголосний звук [й].

Якщо приголосний звук стоїть в кінці слова або після нього ідуть букви А, Е, И, О, У, апостроф чи інші приголосні, тоді він завжди твердий.

Деякі приголосні звуки за твердістю – м’якістю утворюють пари.

Буква д т л н р з ц с дз й б, п, в,
м, ф, г,
к, х, ж,
ч, ш, ґ,
дж
Твердий звук [д] [т] [л] [н] [р] [з] [ц] [с] [дз] [б], [п], [в],[м], [ф], [г],[к], [х], [ж],[ч], [ш], [ґ],[дж]
М’який звук [д’] [т’] [л’] [н’] [р’] [з’] [ц’] [с’] [дз’] [й]